Bài viết về chủ đề "biên lai thuế"

BIÊN LAI THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên lai thuế
Điều kiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Điều kiện đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Câu hỏi tư vấn: Năm 1994 gia đình tôi có mua một thửa đất ở mà bên bán không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai bên thực hiện hợp viết tay không có xác nhận của chính quyền địa phương. Đến năm 1998 UBND tỉnh thực hiện chủ trương trồng năm triệu ha rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc,

Chi tiết >>