Bài viết về chủ đề "biên lai thu tiền phạt"

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên lai thu tiền phạt
Xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mức xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội

Xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội

Mức xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>