Bài viết về chủ đề "biên lai thu tiền phạt"

BIÊN LAI THU TIỀN PHẠT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên lai thu tiền phạt
Xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy

Mức xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy và chữa cháy được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội

Xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội

Mức xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống tệ nạn xã hội được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Mức xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội được quy định cụ thể tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP như sau:

Chi tiết >>

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu-nộp tiền phạt-biên lai thu tiền phạt

Thông tư 153/2013/TT-BTC quy định về thủ tục thu-nộp tiền phạt-biên lai thu tiền phạt

Thông tư này quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính và tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Biên lai thu tiền phạt vi phạm hành chính, nội dung, hình thức biên lai thu tiền phạt, tổ chức in, phát hành, quản lý và sử dụng biên lai thu tiền phạt

Chi tiết >>