Bài viết về chủ đề "biên lai"

BIÊN LAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên lai
 Có biên lai nộp phạt và Quyết định xử phạt thì có lấy được xe máy đang tạm giữ không?

Có biên lai nộp phạt và Quyết định xử phạt thì có lấy được xe máy đang tạm giữ không?

Tư vấn về trường hợp tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ và bị tước bằng lái trong vòng 1 tháng, trong 1 tháng đó tham gia giao thông lại vi phạm luật giao thông đường bộ, bị tạm giữ phương tiện. Thì sau khi có biên lai nộp phạt và Quyết định xử phạt thì có lấy được xe máy đang tạm giữ không?

Chi tiết >>