Bài viết về chủ đề "biên chế nhà nước"

BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên chế nhà nước
Bị điều động công tác, có còn trong danh sách Biên chế Nhà nước không?

Bị điều động công tác, có còn trong danh sách Biên chế Nhà nước không?

Năm 2009 UBND tỉnh có Quyết đinh thành lập Ban QLDA Giảm nghèo (có tính chất là Ban QLDA hỗn hợp). Thời gian thực hiện Dự án từ năm 20xx đến tháng 6/20yy. Tôi có chức danh là phó trưởng phòng và một số công chức khác trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (có thời gian công tác ở cơ quan QLNN từ 10-30 năm)

Chi tiết >>

Người lao động trong biên chế nhà nước có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Người lao động trong biên chế nhà nước có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Hỏi: Tôi hiện đang làm việc tại một Trung tâm bồi dưỡng chính trị thi xã, được tuyển vào biên chế năm 2001, trước đây hàng tháng chỉ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhưng vào đầu năm 2015, kế toán cơ quan trừ thêm 1% để đóng bảo hiểm thất nghiệp. Vậy cho tôi hỏi tôi đã được tuyển vào biên chế chính thức vì sao phải đóng bảo hiểm thất nghiệp? Số tiền này sẽ giải quyết thế nào khi tôi làm việc đến tuổi hưu mới nghỉ?

Chi tiết >>

Nghị định 17/2015/NĐ-CP có áp dụng cho người làm việc ngoài biên chế không?

Nghị định 17/2015/NĐ-CP có áp dụng cho người làm việc ngoài biên chế không?

Tôi hiện đang là cán bộ được UBND huyện ký hợp đồng để làm việc tại Phòng TC-KH của huyện theo thời hạn 1 năm 1 lần, hiện đang được hưởng 100% lương của bậc 1 hệ số 2,34, năm nay đã là năm thứ 3 tôi được ký hợp đồng. Hợp đồng của tôi có ghi là: "hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế". Vậy tôi có nằm trong đối tượng được tăng lương theo nghị định 17/2015 không ạ. Xin cảm ơn!

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169