Bài viết về chủ đề "biên bản vi phạm hành chính"

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản vi phạm hành chính
Không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì có thể bị xử phạt không?

Không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì có thể bị xử phạt không?

Luật sư tư vấn về trường hợp không ký vào biên bản vi phạm hành chính thì có thể bị xử phạt không?

Chi tiết >>

Tạm giữ xe không có biên bản xử lý như thế nào?

Tạm giữ xe không có biên bản xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn về vấn đề đi sang tên đổi chủ xe máy bị Công an tạm giữ xe, tuy nhiên không có biên bản tạm giữ. Trong trường hợp này xử lý như thế nào? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Xử phạt hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật

Ngày 20/3/2017, Cơ quan tôi có bắt được chiếc xe ô tô vận chuyển lâm sản trái pháp luật với khối lượng 11m3 gỗ thông thường. Quá trình bắt giữ trên xe có 02 đối tượng (01 là Nguyễn Văn A là người điều khiển phương tiện, 01 là Nguyễn Văn B là người khai nhận là đi cùng phụ xe).

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Mẫu Biên bản và Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Ban hành kèm theo Nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và mẫu Quyết định xử phạt theo thủ tục đơn giản được thể hiện như đính kèm sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ

Mẫu biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các mẫu biên bản khác liên quan như: Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật, Biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật..., cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>