Bài viết về chủ đề "biên bản vi phạm "

BIÊN BẢN VI PHẠM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản vi phạm

 • Mẫu Biên bản làm việc

  Mẫu Biên bản làm việc.

  • 16/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Biên bản làm việc là gì? Nội dung biên bản làm việc bao gồm những thông tin gì? Bạn có thể tham khảo mẫu Biên bản làm việc của công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

  Mẫu Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động.

  • 22/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi người lao động vi phạm về kỷ luật lao động thì công ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. Pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản xử lý kỷ luật, do đó trong phạm vi bài viết này Công ty Luật Minh Gia sẽ cập nhật mẫu biên bản xử lý kỷ luật lao động bạn có thể tìm hiểu và tham khảo.

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng

  Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng.

  • 20/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về trình tự, thủ tục khi tiến hành xây dựng công trình? Điều kiện khởi công xây dựng công trình? Mức xử lý vi phạm hành chính khi vi phạm các quy định về xây dựng? Việc xử lý vi phạm hành chính có phải lập thành biên bản hay không? Mẫu biên bản vi phạm về xây dựng bao gồm những nội dung chủ yếu nào?

  Chi tiết