Bài viết về chủ đề "biên bản thỏa thuận chia di sản thừa kế"

BIÊN BẢN THỎA THUẬN CHIA DI SẢN THỪA KẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản thỏa thuận chia di sản thừa kế
Quyền khai nhận di sản thừa kế của các đồng thừa kế và diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của pháp luật

Quyền khai nhận di sản thừa kế của các đồng thừa kế và diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của pháp luật

Chào luật sư:cho tôi hỏi trường hợp nhà ở có diện tích 63m2 có được tách ra 2 CNQSDD riêng được không? Với trường hợp nhà,ba chồng đứng tên sổ đỏ, ( nay ông đã mất) không để lại di chúc: có 4 người con *Quyền thừa kế hiện giờ: mẹ chồng 6/10( trên diện tích đất), 1/10 anh chồng, 3/10 chồng tôi (2 người chị đã chuyển quyền thừa kế rồi).

Chi tiết >>