Bài viết về chủ đề "biên bản thanh lý"

BIÊN BẢN THANH LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản thanh lý
Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý tài sản cố định được ban hành theo quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC, nội dung cụ thể của biên bản thanh lý như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc, Biên bản thanh lý hợp đồng bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ

Đối với trường hợp thanh lý tài sản và các khoản nợ của công ty Cổ phần, công ty TNHH,... cần thông qua tại cuộc họp hội đồng về việc thanh lý, Nội dung cụ thể của biên bản thanh lý tài sản và nợ cụ thể như sau:

Chi tiết >>