Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu là cách thức bầu cử độc đáo trong công ty cổ phần. Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý quan trọng và riêng có của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, để công cụ này thực sự phát huy hết hiệu quả, các cổ đông nhỏ cần phải hiểu rõ và hơn hết là dám sử dụng nó.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169