Mẫu biên bản họp gia đình cập nhật 2021
|

Mẫu biên bản họp gia đình cập nhật 2021

Biên bản họp gia đình thường được sử dụng khi phân chia di sản thừa kế hoặc phân chia đất thuộc sở hữu chung của hộ gia đình, pháp luật hiện hành chưa ban hành cụ thể về mẫu biên bản theo quy định pháp luật, do đó trong phạm vi bài viết này Công ty Luật Minh Gia sẽ cập nhật mẫu biên bản để bạn có thể tham khảo.

Chi tiết
Văn bản phân chia di sản, tài sản thừa kế 2021
|

Văn bản phân chia di sản, tài sản thừa kế 2021

Văn bản phân chia di sản, tài sản thừa kế là vấn đề được khá người người quan tâm, hiện nay có khá nhiều tranh chấp về di sản khi người có tài sản mất không để lại di chúc. Do đó, để tránh các trường hợp tranh chấp không mong muốn có thể xảy ra thì các đồng thừa kế có thể thỏa thuận về việc phân chia di sản và ghi trong văn bản phân chia tài sản thừa kế. Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn, hướng dẫn và cung cấp văn bản phân chia thừa kế để khách hàng tham khảo.

Chi tiết
Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn
|

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu là cách thức bầu cử độc đáo trong công ty cổ phần. Bầu dồn phiếu được coi là công cụ pháp lý quan trọng và riêng có của công ty cổ phần giúp bảo vệ các cổ đông nhỏ. Tuy nhiên, để công cụ này thực sự phát huy hết hiệu quả, các cổ đông nhỏ cần phải hiểu rõ và hơn hết là dám sử dụng nó.

Chi tiết
Mẫu Biên bản cuộc họp
|

Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới
|

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn, điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc? Công ty muốn bổ nhiệm cá nhân làm giám đốc hoặc tổng giám đốc thì cần phải thực hiện những thủ tục gì? Biên bản họp hội đồng quản trị/hội đồng thành viên như thế nào là hợp lệ?

Chi tiết
Mẫu Biên bản làm việc
|

Mẫu Biên bản làm việc

Biên bản làm việc là gì? Nội dung biên bản làm việc bao gồm những thông tin gì? Bạn có thể tham khảo mẫu Biên bản làm việc của công ty Luật Minh Gia như sau:

Chi tiết
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị
|

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lưu giữ tại trụ cơ chính của công ty. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có giá trị để loại trừ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị phản đối nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí