Bài viết về chủ đề "biên bản bàn giao đất"

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản bàn giao đất
Thế nào là lấn, chiếm đất đai?

Thế nào là lấn, chiếm đất đai?

Nhà em có 1 mảnh đất mua từ năm 1998 của xã, trong biên bản bàn giao đất có ghi rõ ràng các đường ranh giới của mảnh đất (vd như cách mép kênh bê tông 0,5m,.. đến nay các ranh giới không thay đổi so với trong biên bản bàn giao đất, cũng không có tranh chấp gì với hàng xóm) nhưng diện tích ghi trong biên bản bàn giao nhỏ hơn diện tích thực tế

Chi tiết >>