Bài viết về chủ đề "bí mật nhà nước"

BÍ MẬT NHÀ NƯỚC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bí mật nhà nước
Hỏi về tội cố ý tiết lộ bí mật nhà nước

Hỏi về tội cố ý tiết lộ bí mật nhà nước

Kính chào Cty Luật Minh Gia, Tôi đang quan tâm bước đầu cho sự việc sau: Tội vi phạm tiết lộ tài liệu bí mật nhà nước, có chia ra hai trường hợp: phạm tội làn đầu và phạm tội nhiều lần (2 lần trở lên). Vậy, trường hợp lần đầu người vi phạm tiết lộ 2 tài liệu (chưa có kết luận về án) thì coi là phạm tội lần đầu hay 2 lần?

Chi tiết >>

Vô ý làm lộ bí mật - làm mất tài liệu bí mật Nhà nước phạm tội gì?

Vô ý làm lộ bí mật - làm mất tài liệu bí mật Nhà nước phạm tội gì?

Tội vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, tội làm mất tài liệu bí mật Nhà nước được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước - tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước bị tội gì?

Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước - tiêu huỷ tài liệu bí mật Nhà nước bị tội gì?

Tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước được quy định tại Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) như sau:

Chi tiết >>