Bài viết về chủ đề "bí mật"

BÍ MẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bí mật
Sử dụng dữ liệu khách hàng vào mục đích cá nhân có phải chịu trách nhiệm gì không?

Sử dụng dữ liệu khách hàng vào mục đích cá nhân có phải chịu trách nhiệm gì không?

Luật sư tư vấn về vấn đề: Khi có quyền truy cập dữ liệu khách hàng theo công việc thì có được lưu trữ, sử dụng dữ liệu khách hàng vào mục đích cá nhân không? Nếu lưu trữ, sử dụng dữ liệu khách hàng thì phải chịu trách nhiệm gì trước pháp luật?

Chi tiết >>

Cấp lại sổ BHXH cho người lao động trong trường hợp bị mất.

Cấp lại sổ BHXH cho người lao động trong trường hợp bị mất.

Chào Luật Minh Gia, làm ơn cho tôi hỏi về việc cấp sổ BHXH như sau: Bố tôi bắt đầu công tác tại công ty XDDD Hà Nội Số 4 từ năm 1971 và về mất sức năm 1990 được hưởng lương 10 năm. Đến tháng 8 bố tôi tròn 60 tuổi, hiện tại bố tôi lại bị mất quyển sổ BHXH nên bố tôi cũng không nhớ ông đã đóng được BH bao nhiêu năm. Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>