Người lao động cắt thẻ BHYT theo hộ gia đình để được cấp BHYT theo diện doanh nghiệp
|

Người lao động cắt thẻ BHYT theo hộ gia đình để được cấp BHYT theo diện doanh nghiệp

Khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động sẽ đóng bảo hiểm y tế theo doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều trường hợp trước khi làm việc tại doanh nghiệp người lao động đã có thể bảo hiểm y tế, đối với trường hợp này bảo hiểm y tế được đóng như thế nào, để được giải đáp vấn đề này bạn có thể tham khảo ý kiến Luật sư để được tư vấn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí