Người lao động làm việc ở nước ngoài có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?
|

Người lao động làm việc ở nước ngoài có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Bảo hiểm xã hội là chế độ do nhà nước quy định khi phát sinh quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, chế độ này bảo đảm cho người lao động được bù đắp một phần chi phí khi phải nghỉ việc để hưởng các chế độ theo quy định. Người lao động nên nắm được các quy định về bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí