Bài viết về chủ đề "BHXH bắt buộc]"

BHXH BẮT BUỘC] - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về BHXH bắt buộc]
Tính chế độ hưu trí khi vừa tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Tính chế độ hưu trí khi vừa tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện

Xin chào Luật sư ! Tôi có vấn đề xin nhờ Luật sư tư vấn giúp: Mẹ tôi làm nhân viên cấp dưỡng tại trường dân tộc nội trú theo hợp đồng không thời hạn của Huyện. Đến tháng 3/2016 thì Mẹ tôi đến tuổi về hưu (55) nhưng mới đóng bảo hiểm được có 10 năm 9 tháng nên chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Chi tiết >>