Bài viết về chủ đề "bệnh ung thư "

BỆNH UNG THƯ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bệnh ung thư

 • Bị ung thư máu có được nghỉ hưu trước tuổi không?

  Bị ung thư máu có được nghỉ hưu trước tuổi không?.

  • 16/02/2019
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Tôi sinh ngày 05/10/1958, tôi đang công tác tại Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư X (đơn vị sự nghiệp công lập chưa giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm). Tôi tham gia công tác tại đây từ tháng 8/1979 đến nay. Hiện nay, tôi đang bị bệnh ung thư máu, tôi muốn nghỉ hưu trước tuổi để nhận số tiền 01 lần, cách tính số tiền nhận như thế nào. Kính mong được nhận sự hồi đáp của công ty? Xin cám ơn.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×