Bài viết về chủ đề "bên vận chuyển"

BÊN VẬN CHUYỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bên vận chuyển
Thiệt hại do lỗi của bên vận chuyển được quy định thế nào?

Thiệt hại do lỗi của bên vận chuyển được quy định thế nào?

Luật sư tư vấn về bồi thường thiệt hại. Trong quá trình vận chuyển bên vận chuyển làm hỏng đồ thì phải có phải bồi thường thiệt hại không? Quy định của pháp luật về việc này như sau:

Chi tiết >>