Tranh chấp lối đi chung và hướng giải quyết 2021
|

Tranh chấp lối đi chung và hướng giải quyết 2021

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lôi đi chung, cách thức xác định ranh giới đất như thế nào? Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai? Thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai? Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do cây cối, công trình xây dựng gây ra? Điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện được Nhà nước giao đất? Luật sư sẽ tư vấn rõ hơn các vấn đề này.

Chi tiết
Hỏi về lấn chiếm khoảng không đường ngõ đi chung?
|

Hỏi về lấn chiếm khoảng không đường ngõ đi chung?

Thưa luật sư tôi muốn hỏi một việc như sau: hiện nay hàng ngõ tôi có 10 hộ gia đình đang đi chung một con ngõ từ lâu đời nay, sự việc xẩy ra khi có một hộ gia đình làm nhà ở đầu ngõ, đã lấn chiếm khoảng không trên cao của đường ngõ đi, cụ thể là hộ đó làm văng, my cửa sổ đua ra ngõ đi chung của 10 hộ dân chúng tôi.

Chi tiết
Hành vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường xử lý thế nào?
|

Hành vi xả chất thải trực tiếp ra môi trường xử lý thế nào?

Hiện nay ô nhiễm môi trường đang là một trong những vấn đề nóng bỏng trên toàn cầu. Tình trạng môi trường ô nhiễm đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề đến khí hậu cũng như đến sức khỏe con người. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường là vấn đề cấp thiết, quan trọng và là vấn đề chung của nhân loại.

Chi tiết
Cây cối hàng xóm lấn sang đất của mình có được chặt bỏ
|

Cây cối hàng xóm lấn sang đất của mình có được chặt bỏ

Theo quy định pháp luật thì người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên nhiều trường hợp cây cối của nhà bên cạnh có thể lấn sang phần đất nhà bạn, với những trường hợp này xử lý như thế nào, nếu bạn chưa có phương án giải quyết thì bạn có thể liên hệ với Luật sư để được tư vấn cụ thể.

Chi tiết
Xây nhà có được mở cửa sổ sang nhà hàng xóm?
|

Xây nhà có được mở cửa sổ sang nhà hàng xóm?

Đối với các cá nhân, hộ gia đình sử dụng loại đất ở thì việc xây dựng trên diện tích đất ở là điều tất yếu. Việc xây dựng trong trường hợp này phải vừa đảm bảo đúng diện tích xây dựng và đảm bảo không gây ảnh hưởng đến các hộ xung quanh.

Chi tiết
Xác định danh giới giữa mương nước với mảnh đất vườn
|

Xác định danh giới giữa mương nước với mảnh đất vườn

Cạnh sát nhà em có mương nước mà ông hàng xóm sử dụng để lấy nước vào vườn của ông ta. Mương nước này có trước khi gia đình em tới ở. Gia đình em có trồng cây trong khu vực vườn nhà em cạnh bên mương nước đó, không có trồng lẩn khu vực mương nước. nhưng hôm qua ông hàng xóm tự tiện, tùy ý chặt bỏ hết vườn cây nhà em, mà không có nói hay hỏi gì ý kiến gia đình em.

Chi tiết
Quy định về sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề
|

Quy định về sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề

Nội dung yêu cầu tư vấn: Gia đình ông A và gia đình ông B là hàng xóm thân thiết của nhau. Do lối đi từ nhà ông B ra đường công cộng lầy lội, không thuận tiện cho các sinh hoạt thường ngày nên ông B đã xin phép và được ông A đồng ý cho đi tắt qua vườn để ra đường công cộng.

Chi tiết
Xác định diện tích đất nhà bên và mốc ranh giới giữa hai bất động sản liền kề
|

Xác định diện tích đất nhà bên và mốc ranh giới giữa hai bất động sản liền kề

Bất động sản liền kể được phân cách bởi một ranh giới. Vậy, pháp luật phân định ranh giới như thế nào? Mốc ranh giới giữa hai bất động sản liền kề được xác định từ đâu? Các tranh chấp liên quan đến ranh giới giữa hai bất động sản liền kề, quyền sử dụng đất được giải quyết như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Gọi ngay