Bài viết về chủ đề "bất cập của luật doanh nghiệp"

BẤT CẬP CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bất cập của luật doanh nghiệp
Những bất cập của Luật doanh nghiệp 2005

Những bất cập của Luật doanh nghiệp 2005

Những bất cập của Luật doanh nghiệp - Luật Doanh nghiệp được thông qua vào tháng 11-2005 và sẽ có hiệu lực từ tháng 7-2006 là một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để Việt Nam gia nhập cộng đồng thương mại thế giới.

Chi tiết >>