Bài viết về chủ đề "bất cập của luật doanh nghiệp "

BẤT CẬP CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bất cập của luật doanh nghiệp

 • Những bất cập của Luật doanh nghiệp 2005

  Những bất cập của Luật doanh nghiệp 2005.

  • 22/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Những bất cập của Luật doanh nghiệp - Luật Doanh nghiệp được thông qua vào tháng 11-2005 và sẽ có hiệu lực từ tháng 7-2006 là một nỗ lực đáng ghi nhận nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để Việt Nam gia nhập cộng đồng thương mại thế giới.

  Chi tiết