Bố mẹ bán nhà, con có quyền được đòi chia tài sản hay không?
|

Bố mẹ bán nhà, con có quyền được đòi chia tài sản hay không?

Anh trai là người Việt Nam bị thất lạc nhiều năm không gặp. sau đó về Việt Nam nhận lại gia đình Sau đó giới thiệu bạn của anh trai tôi cho chị gái tôi Sau đó lại bảo lãnh cho ba mẹ qua pháp đoàn tụ và sinh sống. Ba Mẹ là người Viêt Nam sinh sống nhiều năm ở pháp. Ba mẹ có nhà tại Việt Nam Sau đó ba mẹ về Việt Nam bán nhà

Chi tiết
Tư vấn miễn phí