Hỏi về trường hợp bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi
Hoàng Tuấn Anh

Hỏi về trường hợp bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi

Tôi là giáo viên tiểu học, vào ngành và được phân công giảng dạy ở một trường tiểu học vùng đặc biệt khó khăn từ tháng 10/2008 (phụ cấp ưu đãi 70%). Đến ngày 1/1/2010 tôi được điều động về công tác tại Phòng GD & ĐT, kể từ đó tôi hưởng lương tại đơn vị mới và không được hưởng các khoản phụ cấp dành cho giáo viên như khi tôi còn ở trường. Đến ngày 31/12/2012 tôi lại được điều động về lại đơn vị cũ (trường học).

Chi tiết
Hotline: 1900 6169