Bài viết về chủ đề "bảo lưu phụ cấp "

BẢO LƯU PHỤ CẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo lưu phụ cấp

 • Tư vấn về bảo lưu phụ cấp chức vụ

  Tư vấn về bảo lưu phụ cấp chức vụ.

  • 21/01/2019
  • Vũ Thanh Thủy

  Tháng 05/2017, Đoàn trường Trung cấp đại hội và tôi được bầu làm Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019, có quyết định chuẩn y của Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đến 01/12/2018, tôi chuyển công tác sang trường cao đẳng cùng tỉnh theo quyết định điều động của Sở Nội vụ, và tôi không phụ trách công tác đoàn cũng như không giữ chức vụ quản lý nào, do đơn vị mới thành lập chưa có tổ chức đoàn thể. Vậy tôi có được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong vòng 06 tháng theo quy định không? Căn cứ vào văn bản nào?

  Chi tiết
 • Công chức điều động đơn vị mới có được giữ phụ cấp chức vụ?

  Công chức điều động đơn vị mới có được giữ phụ cấp chức vụ?.

  • 01/12/2020
  • Nguyễn Thị Biển

  Công chức là người do bầu cử, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức hoặc giao giữ một công vụ thường xuyên trong các cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Công chức là công dân Việt Nam, trong biên chế, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

  Chi tiết
 • Chế độ bảo lưu phụ cấp theo quy định tại quyết định 42/2011

  Chế độ bảo lưu phụ cấp theo quy định tại quyết định 42/2011.

  • 14/02/2019
  • Luật sư Lê Văn Chức

  Tôi là giáo viên sau khi tham gia sát hạch công chức đến ngày 8/4/2015 tôi được Sở Nội vụ ra Quyết định chuyển từ viên chức giáo viên thành công chức nhà nước

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn