Bài viết về chủ đề "bảo lưu kết quả thi"

BẢO LƯU KẾT QUẢ THI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo lưu kết quả thi
Quân nhân đang đi nghĩa vụ quân sự có được dự thi và bảo lưu kết quả thi đại học

Quân nhân đang đi nghĩa vụ quân sự có được dự thi và bảo lưu kết quả thi đại học

Thưa luật sư cho tôi hỏi: Hiện nay con tôi đang đi nghĩa vụ quân sự đến tháng 2 năm 2017 mới hết hạn nghĩa vụ. Nếu năm 2016 con tôi vừa phục vụ quân đội vừa thi đại học vào 1 trường ĐH dân sự mà đủ điểm đậu thì con tôi có được bảo lưu kết quả đến lúc hết hạn nghĩa vụ để nhập hoc không?

Chi tiết >>