Bài viết về chủ đề "bảo lưu đóng BHXH"

BẢO LƯU ĐÓNG BHXH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo lưu đóng BHXH
Một số trường hợp về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Một số trường hợp về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Luật sư tư vấn về một số trường hợp phát sinh nghĩa vụ tham gia bảo hiểm xã hội. Cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn bảo lưu đóng BHXH và hưởng lương hưu?

Tư vấn bảo lưu đóng BHXH và hưởng lương hưu?

Nội dung tư vấn: Tôi sinh ngày 20 tháng 5 năm 1961. Đóng bảo hiểm từ tháng 9 năm 1984 và làm chuyên viên ở DN NN. Do sức khỏe tôi, muốn nghỉ chế độ cuối năm nay. Vậy tôi phải làm gì và nếu được nghỉ thì tuổi đời được tính là 54 hay 55 tuổi để tính % hưởng chế độ, xin luật sư tư vấn sớm giúp. Xin Cảm ơn.

Chi tiết >>