Tư vấn hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2014
|

Tư vấn hưởng lương hưu theo Luật BHXH 2014

Kính gửi Luật sư Tôi sinh tháng 3 năm 1966 là giáo viên trường THCS , kí hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với đơn vị, tôi muốn đến năm 2020 xin thôi việc mà không hưởng lương vì lý do sức khỏe đợi đến 55 tuổi tôi xin giám định y khoa tôi xin phép hỏi:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí