Tư vấn về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi
|

Tư vấn về vấn đề nghỉ hưu trước tuổi

Tôi sinh năm 1958, đã công tác trên 36 năm( hiện là giáo viên). Đến tháng 9/2018 tôi mới nghỉ hưu theo chế độ. Nay tôi muốn xin nghỉ hưu vì lý do sức khỏe( tôi bị bệnh sỏi thận). Tôi thật sự muốn nghỉ sớm lắm. Kính mong luật sư tư vấn cho tôi cách thức, hồ sơ, chế độ được gì nếu tôi muốn nghỉ hưu sớm.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí