Bài viết về chủ đề "bảo hưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội"

BẢO HƯU THỜI GIAN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
Xin nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu nhưng đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Xin nghỉ việc khi chưa đến tuổi về hưu nhưng đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội?

Chào luật sư, tôi muốn hỏi trường hợp xin nghỉ việc nên làm hồ sơ nghỉ hưu trước tuổi hay làm hồ sơ xin đóng bảo hiểm có lợi hơn? Tôi năm nay 43 tuổi là giáo viên, hệ số lương hiện hưởng là 4,32 đến 15 tháng 10 năm 2015 tôi tham gia bảo hiểm đủ 23 năm.Tôi xin hỏi. Xin nghỉ hưu trước tuổi có được không? nếu được chế độ nghỉ hưu được tính như thế nào? Nếu nghỉ công tác xin đóng bảo hiểm có được không? và nếu đóng bảo hiểm thì mấy năm nữa đủ điều kiện để nghỉ hưu và cách tính?

Chi tiết >>