Bài viết về chủ đề "bảo hộ sáng chế"

BẢO HỘ SÁNG CHẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hộ sáng chế
Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích

Theo quy định Luật Sở hữu trí tuệ, quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của Cục Sở hữu trí tuệ. Người muốn được hưởng quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích phải làm đơn xin cấp văn bằng bảo hộ và nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169