Bài viết về chủ đề "bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ"

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố chí mạch thích hợp bán dẫn:

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố chí mạch thích hợp bán dẫn:

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Chi tiết >>

Tư vấn về đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

Tư vấn về đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ:

Việc xác định đối tượng được bảo hộ được thực hiện bằng cách xem xét các tài liệu, chứng cứ chứng minh căn cứ phát sinh, xác lập quyền theo quy định tại Điều 6 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể:

Chi tiết >>