Tư vấn về mức hưởng BHYT khi khám bệnh trái tuyến
|

Tư vấn về mức hưởng BHYT khi khám bệnh trái tuyến

Tôi đăng ký BHYT cho con tôi (6tuổi) tại TTYT xã nơi tôi thường trú vào 1/2016 nhưng sau đó vợ chồng tôi đi làm xa và đưa con tôi đi theo ra một tỉnh khác,vậy khi tôi khám chữa bệnh cho con tôi tại bệnh viện tuyến huyện,tỉnh,trung ương,tại tỉnh nơi tôi tạm trú thì có bị xem là trái tuyến không và con tôi được hưởng bao nhiêu% khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện thuộc tuyến trên.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí