Bài viết về chủ đề "bảo hiểm xe ô tô "

BẢO HIỂM XE Ô TÔ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xe ô tô

 • Khởi kiện trách nhiệm dân sự bảo hiểm xe ô tô?

  Khởi kiện trách nhiệm dân sự bảo hiểm xe ô tô?.

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hỏi: Công ty A có hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm B về bảo hiểm trách nhiêm dân sự chủ xe ô tô. Địa chỉ của A và B đều ở tỉnh X. Tai nạn giao thông xảy ra ở tỉnh Y, Tòa án cấp sơ thẩm xử về hình sự tách phần trách nhiệm của bảo hiểm để giải quyết bằng vụ kiện dân sự. Vậy vụ kiện dân sự này do Tòa sơ thẩm đã xử vụ án hình sự tiếp tục giải quyết hay đương sự khởi kiện tại những nới khác cũng thụ lý được.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn