Bài viết về chủ đề "bảo hiểm xã hội năm 2006"

BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2006 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xã hội năm 2006
Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hay hưởng chế độ tử tuất?

Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hay hưởng chế độ tử tuất?

Chồng tôi công tác trong ngành giáo dục nay được 19 năm 11 tháng thì làm đơn thôi việc hưởng chế độ BHXH một lần và được chủ tịch Thành Phố kí quyết định nghỉ việc kể từ ngày 1/8/2015 và ngày kí quyết định là ngày 18/9/2015.

Chi tiết >>

Tư vấn về trường hợp dóng bảo hiểm xã hội

Tư vấn về trường hợp dóng bảo hiểm xã hội

Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp công lập có thu. trong đơn vị có 1 trường hợp mới được nhận vào làm từ tháng 11/2014, đến tháng 7/2015 xin nghỉ việc và đóng bảo hiểm (sau khi nghỉ việc thì không có tên trong bảng lương)

Chi tiết >>