Bài viết về chủ đề "bảo hiểm xã hội lần"

BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm xã hội lần
Có nhiều sổ bảo hiểm thì phải làm thủ tục gì?

Có nhiều sổ bảo hiểm thì phải làm thủ tục gì?

Tôi muốn hỏi về trường hợp người lao động có nhiều sổ bảo hiểm ở nhiều nơi khác nhau thì cần làm những thủ tục gì để gộp sổ và xin cấp lại.

Chi tiết >>