Cách tính Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021
|

Cách tính Bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021

Công ty Luật Minh Gia tư vấn về Cách tính bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mới nhất và những văn bản pháp luật có liên quan. Để giải đáp những thắc mắc về chế độ bảo hiểm theo quy định bạn có thể kết nối trực tiếp với luật sư tư vấn BHXH hoặc tham khảo nội dung tư vấn sau:

Chi tiết
Các chế độ người lao động được hưởng khi chấm dứt HĐLĐ
|

Các chế độ người lao động được hưởng khi chấm dứt HĐLĐ

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi công tác tại nhà máy cơ khí X từ tháng 1 năm 1989. đến tháng 7 năm 1999 thì nhà máy cơ khí thuộc công ty Phân đạm và HÓa chất được tách ra trở thành Công ty cơ khí Hóa chất X sau thành Công ty TNHH MTV X. Tháng 10 năm 2013 tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty tôi được những chế độ gì? Pháp luật quy định thế nào mong luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

Chi tiết
Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần với người làm nghề lái xe
|

Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần với người làm nghề lái xe

Thưa luật sư, cho tôi hỏi thắc mắc về tính tiền khi rút BHXH như sau: Tôi là nhân viên lái xe. Đã đóng bảo hiểm xã hội được 12 năm 2 tháng. Giờ tôi đã nghỉ việc, công việc là lái xe vậy 2 năm lên bặc với lương một lần.tôi nghỉ từ ngày mùng 9 tháng 10 năm 2014. Nay tôi muốn rút tiền bảo hiểm xã hội một lần, thì cách tính như thế nào. Và mốc lấy tiền lương, với số tiền đóng bảo hiểm. Để tôi được rút một lần sẽ tính như thế nào? Xin cảm ơn.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí