Bài viết về chủ đề "bảo hiểm tiền lương"

BẢO HIỂM TIỀN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm tiền lương
Cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Cách tính lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Câu hỏi: Cô tôi sinh ngày 30/12/1970, đã tham gia BHXH từ tháng 6 năm 1993 và đến nay thời gian đóng BHXH được 19 năm. Vậy tôi xin hỏi nếu tham gia BHXH đến tháng 3 năm 2016 thì cô tôi đủ 20 năm đóng BHXH. Vậy, theo cách tính lương hưu mới được Quốc hội thông qua cuối năm 2014 thì trường hợp của cô tôi thì cách tính lương hưu như thế nào ? Ghi chú: Cô tôi có 17 năm làm việc trong môi trường độc hại.

Chi tiết >>