Đi xuất khẩu lao động có được hưởng bảo hiểm không?
|

Đi xuất khẩu lao động có được hưởng bảo hiểm không?

Chào Anh/Chị! Trường hợp của em là: Em vô công ty gần 3 năm (hợp đồng xác định thời hạn đến tháng 4/2020 mới ký lại vô thời hạn) có đóng đầy đủ bảo hiểm. Đến đầu năm 2020 khoảng tháng 1 em đi lao động bên Nhật. Theo quy định của công ty em là phải viết đơn xin nghỉ và lý do phải được đồng ý tính từ lúc ký đến khi được nghỉ là 30 ngày làm việc (không tính thứ 7 và chủ nhật).

Chi tiết
Không hoàn trả trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới mà không khai báo giải quyết như thế nào?
|

Không hoàn trả trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm mới mà không khai báo giải quyết như thế nào?

Luật sư tư vấn: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm có buộc phải hoàn lại tiền đã hưởng hay không? Nếu không trả lại tiền bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động sẽ bị xử phạt như thế nào? Giải quyết các vấn đề có liên quan.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169