Tư vấn xử lý kỷ luật lao động đối với người làm việc theo hợp đồng 68.
|

Tư vấn xử lý kỷ luật lao động đối với người làm việc theo hợp đồng 68.

Xử lý kỷ luật luôn là vấn đề được sự quan tâm của người lao động và người sử dụng lao động. Vậy những hành vi vi phạm nào của người lao động thì bị xử lý kỷ luật? Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành quy định như thế nào? Trường hợp người sử dụng lao động xử lý kỷ luật không có căn cứ thì giải quyết như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí