Bài viết về chủ đề "bảo hiểm cháy nổ bắt buộc"

BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
Tư vấn trường hợp hỏi về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Tư vấn trường hợp hỏi về mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Xin chào Luật sư! Công ty toi thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nồ bắt buộc, nhưng chưa được PCCC cấp giấy chưng nhận đủ điểu kiện về PCCC Nên bên bán bảo hiểm từ chối bán .Nhưng khi Phòng cảnh sát PCCC đến kiểm tra & lập biên bảng vi pham vì ko mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như vậy có đúng không Xin luật sư tư vấn giúp

Chi tiết >>