Điều kiện nâng lương thường xuyên theo quy định
|

Điều kiện nâng lương thường xuyên theo quy định

Nhờ luật sư tư vấn điều kiện nâng lương thường xuyên và trước thời gian trúng tuyển viên chức có thời gian làm việc theo chế độ hợp đồng và có đóng bảo hiểm xã hội như sau: ​Tôi đã có thời gian làm việc hợp đồng 4 năm tại trung tâm bồi dưỡng chính trị của một Thị xã. Thời gian bắt đầu hợp đồng tập sự từ tháng 10/2013- tháng 10/2014, hưởng 85% hệ số lương 2,34.

Chi tiết
Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?
|

Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Bảo hiểm xã hội một lần là một trong những chế độ của BHXH mà người lao động được hưởng. Thay vì chờ đủ tuổi lĩnh lương hưu, nhiều người lao động hiện nay lại đăng ký nhận bảo hiểm xã hội 1 lần. Vậy trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, sau thời gian nghỉ việc bao lâu sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần? Điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gì?

Chi tiết
Công ty ngừng hoạt động kinh doanh cần phải thông báo cho người lao động không?
|

Công ty ngừng hoạt động kinh doanh cần phải thông báo cho người lao động không?

Hàng năm, bên cạnh hàng nghìn công ty lớn nhỏ được thành lập thì kèm với đó tỷ lệ các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hay giải thể cũng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Vậy công ty ngừng hoạt động phải tiến hành những thủ tục gì? Trường hợp công ty ngừng hoạt động thì việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động như thế nào và các vấn đề pháp lý có liên quan?

Chi tiết
Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với nhân viên bán lẻ xăng dầu được xác định như thế nào?
|

Quy định đóng bảo hiểm xã hội đối với nhân viên bán lẻ xăng dầu được xác định như thế nào?

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Việc đóng bảo hiểm xã hội là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động.

Chi tiết
Giải quyết chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm
|

Giải quyết chế độ thai sản khi công ty nợ tiền bảo hiểm

Tôi tham gia bảo hiểm lần đầu tại công ty A từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2015 với mức đóng là 2.568.000đồng nhưng công ty đang nợ chưa đóng được tháng nào, tới tháng 11/2015 e báo giảm và chuyển qua cty B nhưng không chốt sổ được. Tại công ty B thì e đóng bảo hiểm tháng 11 và 12 rồi.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí