Bài viết về chủ đề "báo điện tử"

BÁO ĐIỆN TỬ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về báo điện tử
Quy định pháp luật về quảng cáo rượu?

Quy định pháp luật về quảng cáo rượu?

Theo quy định tại Thông tư 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 quy định chỉ cho phép quảng cáo với các loại rượu có nồng độ cồn dưới 15° và đăng quảng cáo hình ảnh sản phẩm rượu của các thương hiệu như : Vodka, Armaganac, Whishy…..

Chi tiết >>