Bài viết về chủ đề "bào chữa cho bị can bị cáo "

BÀO CHỮA CHO BỊ CAN BỊ CÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bào chữa cho bị can bị cáo

 • Mẫu đơn mời luật sư tham gia tố tụng

  Mẫu đơn mời luật sư tham gia tố tụng.

  • 15/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung đơn mời luật sư bao gồm thôn tin về bên mời luật sư, giai đoạn tố tụng tham gia, thông tin vụ án, thông tin về tòa thụ lý và các nội dung khác, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn