Bài viết về chủ đề "báo cáo tác động môi trường"

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về báo cáo tác động môi trường
Dư án nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Dư án nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Kính gửi công ty Luật Minh Gia! Tôi có thắc mắc muốn được tư vấn như sau:Hiện nay tôi đang rà soát pháp lý một dự án, tên dự án được phê duyệt từ năm 2003 là Khu du lịch sinh thái, thể thao giải trí,...Nhưng cho đến nay thì trong các văn bản có lúc để tên thành Khu du lịch sinh thái, thể thao giải trí,... có lúc để tên thành Khu đô thị...(Đồ án chi tiết 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ năm 2011 Tên đồ án là khu du lịch sinh thái,...)

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169