Bài viết về chủ đề "báo cáo lao động"

BÁO CÁO LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về báo cáo lao động
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài

Nội dung báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội bao gồm các nội dung về đơn vị sử dụng lao động, thông tin lao động và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>