Bài viết về chủ đề "bằng tốt nghiệp"

BẰNG TỐT NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bằng tốt nghiệp
Tư vấn về việc xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học

Tư vấn về việc xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học

Từ tháng 6-2014 đến nay tôi làm mất Bằng tốt nghiệp (để ở nhà đến nay tìm không thấy: có thể thất lạc lúc nhà tôi chuyển nhà từ nhà cũ lên nhà mới trên cùng một khu đất). Tôi về trường để xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bằng đại học bị mất, theo quy định của trường cần phải có xác nhận mất trộm của công an.

Chi tiết >>

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật

Bồi thường chi phí đào tạo khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật

Kính chào Luật sư công ti Luật Minh Gia. Xin luật sư tư vấn giúp tôi chút vấn đề như sau: Tháng 11/2013, tôi trúng tuyển vào làm nhân viên tại công ti A và được cử đi đào tạo 10 tháng với mức lương đào tạo là 5 triệu. Tại thời điểm đó, tôi đã kí một cam kết sẽ làm việc cho công ti tối thiểu 5 năm sau khi kết thúc hợp đồng đào tạo. Nếu không đủ thời gian trên, tôi sẽ phải bồi thường 80 triệu đồng. Đồng thời, công ti đã thu giữ bằng tốt nghiệp đại học bản gốc của tôi.

Chi tiết >>