Bài viết về chủ đề "bảng tiền lương"

BẢNG TIỀN LƯƠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảng tiền lương
Tư vấn về trường hợp lao động

Tư vấn về trường hợp lao động

Chào luật sư, tôi muốn hỏi về luật lao động: Tôi có thử việc tại công ty từ ngày 1/7/2015 đến 31/7/2015, trong đó tôi có nghỉ 2.5 ngày và tăng ca 13h (đã được chấp nhận). Tháng đó có số ngày công là 27 ngày, tôi nghỉ 2.5 ngày thì còn lại 24.5 ngày và tăng ca 13h. Nhưng công ty chỉ trả cho tôi 23 ngày công.

Chi tiết >>