Bài viết về chủ đề "bảng mã nghành"

BẢNG MÃ NGHÀNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảng mã nghành
Hỏi về hoạt động kinh doanh liên quan đến mã ngành đăng ký kinh doanh

Hỏi về hoạt động kinh doanh liên quan đến mã ngành đăng ký kinh doanh

Kính gửi Luật sư. Đăng ký kinh doanh của công ty tôi có những mã ngành: 1820, 5911, 5913. Nhưng hiện nay do phát sinh hợp đồng sản xuất 01 phim truyền thông dài 25-30 phút. Đối tác yêu cầu in sao đĩa hình mà chúng tôi đã sản xuất thành 800 bản, phân phát tới 63 tỉnh thành theo địa chỉ yêu cầu, (và đối tác giải thích là in đĩa lưu trữ nội bộ). Vậy chúng tôi có được phép viết hóa đơn in sao đĩa và phân phối theo nội dung đã nêu trên không. Kính mong Luật sư chỉ dẫn giúp chúng tôi, Xin đa tạ.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169