Bài viết về chủ đề "bảng kê chứng từ tạm ứng "

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảng kê chứng từ tạm ứng

 • Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí

  Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí.

  • 01/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bảng kê thanh toán công tác phí - Nội dung bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây

  Chi tiết
 • Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán

  Mẫu bảng kê chứng từ thanh toán.

  • 21/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung bản kê chứng từ thanh toán bao gồm thông tin về đơi vị yêu cầu, nội dung yêu cầu thanh toán, số lượng, sản lượng, giá tiền và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng

  Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng.

  • 19/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung bảng kê chứng từ tạm ứng bao gồm thông tin về đơn vị, nội dung tạm ứng, số tiền tạm ứng và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn