Bài viết về chủ đề "bảng giá đất 2016"

BẢNG GIÁ ĐẤT 2016 - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảng giá đất 2016
Bảng khung giá đất tỉnh Tuyên Quang áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng khung giá đất tỉnh Tuyên Quang áp dụng từ 2015 đến 2019

Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày ngày 20 tháng 01 năm 2015 như sau:

Chi tiết >>