Bài viết về chủ đề "bằng đại học"

BẰNG ĐẠI HỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bằng đại học
Nâng lương đối với học liên thông đại học

Nâng lương đối với học liên thông đại học

Tôi đang là công chức, muốn học liên thông đại học thì sau khi có bằng có được hưởng lương hệ số đại học không?

Chi tiết >>