Bài viết về chủ đề "bạn trên mạng"

BẠN TRÊN MẠNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bạn trên mạng
Bạn tới phòng chơi trộm cắp tài sản thì chủ phòng có phải chịu trách nhiệm không?

Bạn tới phòng chơi trộm cắp tài sản thì chủ phòng có phải chịu trách nhiệm không?

Luật sư tư vấn về trường hợp chủ nhà làm quen bạn trên mạng và khi người đó tới chơi có thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì chủ nhà có phải chịu trách nhiệm không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>